Volg ons op social media:

Club- en Privacybeleid

Bij een vereniging hoort ook een verenigingsbeleid. Dit beleid is met name bedoeld om nieuwe leden kennis te laten maken met de algemene regels binnen onze vereniging. Wij verwachten dan ook dat (ouders van) nieuwe leden ons beleid zorgvuldig doorlezen alvorens het aanmeldformulier in te vullen. Daarnaast biedt dit document een handvat voor het algemeen bestuur om rechtvaardige en gelijkwaardige beslissingen te nemen.

De informatie in dit document is met zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kunnen er onduidelijkheden of punten niet voldoende duidelijk benoemd zijn. Graag verwachten wij hierover de input en reacties van leden om het verenigingsbeleid zo compleet mogelijk te maken.

Het beleidsplan 2023-2028 is gepubliceerd op onze openbare website om onze visie en structuur in alle openheid te delen met leden, vrijwilligers en iedereen die wil weten wat voor een vereniging VAMOS is en wil zijn, nu en in de toekomst. We gaan ervoor, VAMOS!

Klik hier voor het beleidsstuk.

 

Sinds 2018 is de algemene verordening gegevensgebruik (AVG) privacy wetgeving van kracht. Ook wij als vereniging moeten voldoen aan de voorwaarden van deze wetgeving. In het beleidsplan leest u op welke wijze VAMOS dit heeft geregeld en hoe wij toestemming vragen voor de verwerking van de gegevens.

Er is een privacybeleid opgesteld waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd en waarin beschreven staat welke persoonsgegevens wij vastleggen en met welk doel.

Met het aangaan van het lidmaatschap hebt u als lid toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens in de ledenadministratie en de verstrekking van deze gegevens aan de Nevobo en/of VRC Boxmeer.

Bij vragen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.